Möt Swami Sukshmananda personligen - kom med på Indienkursen

Vill du bli fri dina problem - byt medvetandetillstånd

Översättarens förord till Swami Sukshmanandas bok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På omslaget ser du två visa män från Kerala i södra Indien, författaren Swami Sukshmananda och hans läromästare Sree Narayana Guru.

 

Då kanske frågan uppstår: Vem är Egot och vem är Bevittnaren?

 

Svaret upptäcker du ganska snart. Ordet Ego som det används i den här boken, betecknar allt som vi fått efter födelsen, kanske vi fick en del redan i fosterstadiet också. Det är våra samlade erfarenheter, kunskaper, kulturarv, utbildning, kort sagt allt som gör oss till den personlighet som vi blev utifrån våra biologiska förutsättningar. Lek med tanken att du hade skilts från dina föräldrar i samband med födelsen och sedan växt upp i en nomadiserande massajfamilj i Afrika. Hur hade du utvecklats då? Vad hade du blivit för personlighet? Du hade med all sannolikhet utvecklat två olika egon i de olika miljöerna.

 

Vad är det då som är ditt ”du”? Vi identifierar oss gärna med vårt ego och upplever att det är vårt Jag.

 

Bevittnaren är det inom dig som iakttar sinnesintryck, känslor och tankar utan att reflektera, som betraktar det sker just nu utan att döma eller dra slutsatser.

 

När du är identifierad med bevittnaren är du närvarande i nuet, utan ängslan eller förväntning. Verkligheten är som den är – just så här, och du accepterar den.

 

Att vara identifierad med bevittnaren är ett högre medvetandetillstånd än att vara identifierad med ditt ego.

 

Det är hela tiden en balansgång mellan egot och bevittnaren. Ju längre tid du kan vara Bevittnaren desto större frid upplever du.

 

Vägen dit är meditation.

 

Sukshmananda ger oss här en handbok för människans nästa utvecklingssteg – att höja sig över Egot och bli Bevittnaren. Han gör det pedagogiskt och välstrukturerat och övertygar på ett logiskt sätt och utan mystiska ritualer eller religiösa trosuppfattningar. Tvärtom slår han bestämt fast att religionerna kan vara ett hinder för andlig utveckling.

 

Att transformera Egot och befria det från dess begränsningar är verklig andlighet. Egot försvinner inte, din personlighet försvinner inte men egots begränsningar försvinner. Sukshmananda liknar det vid floden som rinner ut i havet. Floden försvinner inte men flodfårans begränsningar försvinner.

 

Sukshmananda förenar öst och väst till en fruktbar syntes. Han är väl insatt i det västerländska, naturvetenskapliga tänkesättet och har tagit starka intryck av nutida filosofer och tänkare som Ken Wilber från USA. Samtidigt är han djupt förankrad i den indiska andliga traditionen.

 

Han är lärjunge till Sree Narayana Guru och verkar som andlig ledare och mästare i Sivagiri Mutt, ett ashram i Varkala i södra Indien. Dit kommer årligen anhängare i hundratusental för att delta i seminarier, föreläsningar och workshops om mänsklig utveckling.

Föregångaren Sree Narayana Guru levde och verkade runt förra sekelskiftet i södra Indien. De som hade möjligheten att möta honom har jämställt hans andliga storhet med de största profeterna som Buddha, Krishna, Jesus eller Mohammed. Han kunde ha instiftat en ny religion och förenat Buddhas Icke-våld, Jesus´ Kärlek, Mohammeds Broderskap och de Stora indiska Mästarnas Andlighet och därmed skapat en idealreligion för människa att följa.

 

Men han ville inte skapa ännu en sekt. Hans motto var istället: Det finns bara en Gud, en Religion, en Kast och en sorts Människor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av Sree Narayana Gurus 100-års dag den 30 aug 2004 gav Indien ut ett speciellt frimärke.

 

Detta var ett revolutionerande budskap i början av 1900-talet, i en av Indiens fattigaste och av kastsystemet mest nedtryckta provinser. I dag betraktas Kerala som ett Indiens Schweiz med en nära 100% läskunnighet, väl utvecklad sjukvård, skola och en mycket medveten befolkning, både kulturellt och politiskt.

 

Allt detta är till stor del ett resultat av Sree Narayana Gurus livsverk. Han startade en formlig folkrörelse för mänsklig utveckling på alla plan.

 

”Människan skall befria sig själv genom utbildning, få styrka genom att organisera sig och öka välfärden genom industrialisering.” och ”Vilken religiös tro du än har så är den tillräckligt bra om den för dig framåt i din personliga utveckling.” var några av hans framsynta uttalanden och idéer.

 

Swami Sukshmananda går vidare i Gurus anda när han säger att människans fortsatta utveckling är en transformering av egot så vi får tillgång till ett högre medvetandetillstånd, vårt sanna jag, bevittnaren.

 

Då kommer vi till insikten att vi alla är ett och att vi kan släppa alla våra rädslor, för de är tankeprodukter, och enbart känna tillit till vår inneboende kraft – som är kärlek.

 

Meditation är verktyget för att transformera egot och den transformeringen är verklig andlighet.

 

Jag och min fru Brahma hade förmånen att få möta Swami Sukshmananda som meditationslärare i Varkala när vi var där i yogasammanhang vintern 2003. Vi imponerades omedelbart av hans utstrålning och visdom.

 

Hans budskap är lätt att ta till sig och har ökat vår förståelse för meditationens roll i yogan. Swamiji betonade att vi börjar med att iaktta kroppens positioner, sedan andningen och därefter känslor och tankar. Precis som Patanjalis* struktur för ett yogapass. Det ger oss möjligheten att i meditationen lättare komma i kontakt med Bevittnandet, själva varandet.

 

Med fascination har jag läst denna handbok och när jag fick Swamijis tillåtelse att översätta den till svenska kände jag stor tacksamhet över att ha fått ett sådant förtroende.

 

Översatt av

Björn Welin

Sundsvall 12 juli 2004

 

---------------------

 

Ett läsaromdöme som vi fick med ett e-postmeddelande:

 

"Namaste!

 

Tack för den fina boken och översättningen.

Har nu blivit taggad att fortsätta öva meditation efter att ha läst den. Den belyser på ett enkelt sätt hur man ska meditera utan konstigheter. Jag kände genast att detta var boken med det fina omslaget som fattades mig här och nu. Har mediterat och sökt medvetet i tjugo års tid och har insett betydelsen av bra litteratur som stöd för att orka fortsätta. När man inte har någon mästare att rådfråga så är böckerna ett måste för mig.

 

Hälsningar Rauno Huhtikangas!"

Få boken

© Insiktsyoga Björn & Brahma 2020

Uppdaterad: 2020-03-03

 

 

 

 

 

 

 

Bg. 5121-8600

Web-master Björn Welin